لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید.
اکبریه - سمیرا
متخصص بیماریهای عفونی
ناظم ساداتی - سیده سارا
متخصص بیماریهای عفونی