لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید.
احمدی - شکر اله
متخصص رادیولوژی
آذری - پویا
متخصص روان پزشک
[خالی 2] [رزرو 0]
اردلان راد - یاسمن
متخصص پوست
اکبریه - سمیرا
متخصص بیماریهای عفونی
انعام زاده - فرناز
متخصص زنان و زایمان
[خالی 0] [رزرو 6]
آیین - علی
متخصص جراح عمومی
باقربندی - سعیده
متخصص زنان و زایمان
حبیب الهی - سام
متخصص چشم
حسینی نژاد - سیده ندا
متخصص اطفال
[خالی 3] [رزرو 9]
خورشیدی - نرجس خاتون
متخصص اطفال
رسول زاده - سوین
متخصص مغز و اعصاب
[خالی 0] [رزرو 6]
ساجدی - بهنام
متخصص داخلی
[خالی 0] [رزرو 6]
شریفی - مهسا
متخصص داخلی
صالح زاده - فردین
متخصص قلب
صالحی - اسماعیل
متخصص اورولوژی(مجاری ادرا
ضیاءپور - شبنم
متخصص داخلی
عبدی امیری - الهام
پزشک عمومی
عطامنش - هادی
متخصص بیهوشی
فکری نوده - حسین
متخصص داخلی
میربلوک - فریماه
متخصص بیهوشی
ناظری - علی
متخصص جراح عمومی
[خالی 6] [رزرو 0]
ناظم ساداتی - سیده سارا
متخصص بیماریهای عفونی
نکوزاده چهارمحال - شهباز
متخصص چشم
[خالی 0] [رزرو 6]
نوروزی - اکبر
متخصص پوست
نیک نژاد - محمدرضا
متخصص چشم
هاشمی جیردهی - سیده طیبه
متخصص مغز و اعصاب
همتی کلاچاهی - هاجر
متخصص اطفال
یوسفی - کاظم
متخصص اطفال