لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید.
آذری - پویا
متخصص روان پزشک
[خالی 1] [رزرو 1]
اردلان راد - یاسمن
متخصص پوست
اطهاری - بهادر
متخصص ارتوپدی
اکبریه - سمیرا
متخصص بیماریهای عفونی
انعام زاده - فرناز
متخصص زنان و زایمان
[خالی 3] [رزرو 3]
آیین - علی
متخصص جراح عمومی
باقربندی - سعیده
متخصص زنان و زایمان
جلیلی فر - مریم
متخصص پوست
حبیب الهی - سام
متخصص چشم
حسینی نژاد - سیده ندا
متخصص اطفال
خورشیدی - نرجس خاتون
متخصص اطفال
[خالی 11] [رزرو 1]
رسول زاده - سوین
متخصص مغز و اعصاب
ساجدی - بهنام
متخصص داخلی
[خالی 0] [رزرو 6]
صالح زاده - فردین
متخصص قلب
[خالی 1] [رزرو 5]
صالحی - اسماعیل
متخصص اورولوژی(مجاری ادرا
[خالی 2] [رزرو 4]
ضیاءپور - شبنم
متخصص داخلی
عطامنش - هادی
متخصص بیهوشی
فکری نوده - حسین
متخصص داخلی
میربلوک - فریماه
متخصص بیهوشی
ناظری - علی
متخصص جراح عمومی
ناظم ساداتی - سیده سارا
متخصص بیماریهای عفونی
نصوری - یاسر
متخصص گوش ، حلق و بینی
نکوزاده چهارمحال - شهباز
متخصص چشم
[خالی 7] [رزرو 5]
نوروزی - اکبر
متخصص پوست
هاشمی جیردهی - سیده طیبه
متخصص مغز و اعصاب
[خالی 1] [رزرو 5]
همتی کلاچاهی - هاجر
متخصص اطفال
یوسفی - کاظم
متخصص اطفال