لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید.
احمدی - نازنین
متخصص بیهوشی
اردلان راد - یاسمن
متخصص پوست
اصدق - زهرا
متخصص زنان و زایمان
باقربندی - سعیده
متخصص زنان و زایمان
باقری مسنن - شیوا
متخصص قلب
ببرزاده - بابک
متخصص جراح عمومی
[خالی 4] [رزرو 4]
حامدی - مهرداد
پزشک عمومی
حبیب الهی - سام
متخصص چشم
[خالی 0] [رزرو 8]
حسینی - نوید
متخصص داخلی
حیادخت - سامان
متخصص بیهوشی
دانش پژوه - بتول
متخصص بیماریهای عفونی
[خالی 5] [رزرو 3]
رجبی - معصومه
متخصص بیهوشی
رسول زاده - سوین
متخصص مغز و اعصاب
[خالی 0] [رزرو 8]
شفایی - رها
متخصص مغز و اعصاب
شمسا - فاطمه
متخصص پوست
شیرزاد - پریسا
متخصص بیهوشی
صالح زاده - فردین
متخصص قلب
[خالی 0] [رزرو 5]
صالحی - اسماعیل
متخصص اورولوژی(مجاری ادرا
عاملی - سید اصلان
متخصص داخلی
عزیزی - امیر
پزشک عمومی
عطامنش - هادی
متخصص بیهوشی
فاتحی - افسانه
متخصص روان پزشک
[خالی 0] [رزرو 4]
فرساد روح رشتی - آوا
متخصص مغز و اعصاب
کمالی تقوی - سیده زاهده
متخصص زنان و زایمان
گوزلی اصل - نینا
متخصص اطفال
مجدی - شعیب
متخصص ارتوپدی
معصومی اول - شیدا
پزشک عمومی
موروثی - محبوبه
متخصص گوش ، حلق و بینی
ناظری - علی
متخصص جراح عمومی
ناظم ساداتی - سیده سارا
متخصص بیماریهای عفونی
نقوی نیا - اشکان
متخصص داخلی
[خالی 0] [رزرو 8]
نکوزاده چهارمحال - شهباز
متخصص چشم
نیک نژاد - محمدرضا
متخصص چشم
یزدانی - طاهره
متخصص طب اورژانس
یوسفی - کاظم
متخصص اطفال
[خالی 11] [رزرو 5]